-20%

Административно правосъдие 5-6/1999

 • Автор:
 • Издателство:
 • Корица:
  мека
 • Страници:
  260
 • Година на издаване:
  1999
 • Състояние на книгата:
  забележки по корицата, пожълтели страници
7,20 лв.
9,00 лв.
+

Съдържание 

 

СТАТИИ, АНАЛИЗИ, КОМЕНТАРИ

Три години от възстановяването на Върховния административен съд - Владислав Славов, председател на ВАС

Петдесет години от създаването на Съвета на Европа

Европейският съд по правата на човека. Исторически данни, организация и процедура

Актуални проблеми в законодателството и юриспруденцията на България в сферата на здравеопазването - Дарина Зиновиева, доктор по право,  Пламен Кенаров, доктор по медицина

Уволнението поради пенсиониране на служители от МВР в практиката на Върховния административен съд - Проф. д-р Красимира Средкова

Договори за общински концесии - Богдан Йорданов, главен асистент в ЮФ на Бургаския свободен университет

 

РЕШЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ВАС

I. Първо отделение

II. Второ отделение

III. Трето отделение

IV. Четвърто отделение

 

ЧУЖДЕСТРАННА СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Европейски съд по правата на човека, Страсбург. Сьоринг срещу ФРГ, решение от 7.07.1989 г. (подбран откъс)

Конвенция за приложимото право при договорните задължения (Рим, 19 юни 1980). - Текст, съдебна практика и коментар от проф. Жан Пол Беродо, председател на търговското отделение на Апелационния съд в Гренобъл, и проф. Пол Лагард, преподавател в Сорбоната, Париж

Конвенция за международен достъп до правосъдие

Конвенция за събиране на доказателства в чужбина по граждански или търговски дела

Конвенция за връчване в чужбина на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Закон за административното обслужване на физическите и юридическите лица

 

УКАЗАТЕЛ НА РЕШЕНИЯТА И ОПРЕДЕЛЕНИЯТА

Справочник на статиите, анализите, коментарите и рецензиите, публикувани в списание „Административно правосъдие“ през 1999 г.

Справочник на публикуваните решения в рубриката „Чуждестранна съдебна практика“