-20%

Административно правосъдие 6/2000

 • Автор:
 • Издателство:
 • Корица:
  мека
 • Страници:
  148
 • Година на издаване:
  2000
4,80 лв.
6,00 лв.
+

Съдържание 

 

СТАТИИ, АНАЛИЗИ, КОМЕНТАРИ

Конституцията на Република България от 1991 г. и имунитетът на магистратите - Проф. д-р Евгени Танчев

Математическо тълкуване на правна норма - чл. 109, ал. 11 от Данъчния процесуален кодекс (ДПК) през призмата на теория на множествата - Младен Младенов, хоноруван асистент в УНСС – София

 

РЕШЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ВАС

Петчленен състав

Първо отделение

Второ отделение

Трето отделение

Четвърто отделение

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Шеста директива за данъка върху добавената стойност от 17 май 1977 г. за уеднаквяване законодателството на страните членки, уреждащо данъка върху оборота - обща система на данъка върху добавената стойност: унифицирана база за оценка

 

УКАЗАТЕЛ НА РЕШЕНИЯТА И ОПРЕДЕЛЕНИЯТА