Адвокатски преглед 8/2023

Делото Йорданов и др. срещу България

ПРАВА НА ЧОВЕКА
Делото Йорданов и др. сре щу България 
ДИСКУСИИ
По някои въпроси на прекия достъп до Конституционния съд – Благой Делиев
ПРАВНА КНИЖНИНА
В правните списания 
Нови книги в библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет