Безопасност на труда в строителството

Сборник наредби

 • Издателство:
 • Корица:
  мека
 • Страници:
  150
 • Година на издаване:
  2005
 • Състояние на книгата:
  забележки по корицата
9,00 лв.
+
 • Наредба № 2 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи
 • Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работно оборудване
 • Наредба № 3 за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана
 • Наредба № 4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана