Българо-френски юридически речник

ISBN: 945-494-136-3
3,50 лв.
+

Речникът съдържа около 4500 думи и изрази, употребявани в българската правна реч.

Речникът е пригоден както за студенти, изучаващи френски език в юридическите факултети, така и за практикуващи юристи и други специалисти из областта на сходни професии. Специално внимание е отделено на терминологията на човешките права и свободи.