-10%

Legal English for Bulgarian Professionals

Edited and proofread by Bruce Whitfield, JD

ISBN: 978-954-730-733-9
28,80 лв.
32,00 лв.
+

Legal English for Bulgarian Professionals е система за преподаване на юридически английски език, специално разработена за приложение в България. Тя обхваща основна правна терминология от следните области: обща теория на държавата и правото, устройство на съдебната система, административно, трудово, наказателно, гражданско, търговско, конкурентно право и право на Европейския съюз. Предимствата на системата са, че:

– подхожда към правната терминология на английски език като съвкупност от терминологични рамки – британска, американска и европейска;

– изследва тези рамки съпоставително и очертава съвпаденията и несъответствията между тях;

– запознава с английския превод на български юридически термини, като избягва повърхностните аналогии и еквивалентни значения и подчертава спецификите на понятията в различен езиков и правен контекст;

– развива умения за прецизна и диференцирана употреба на термините;

– изгражда способност за адекватно участие в различни професионални езикови ситуации;

– предлага интегрирана система от десет теста за отчитане на резултатите от езиковото обучение;

– може да служи като подготовка за International Legal English Certificate (ILEC).


Георги Няголов е доктор по английска средновековна и ренесансова литература и преподавател в катедрата по англицистика и американистика на СУ „Св. Климент Охридски“. Води курсове по специализиран английски език за юристи и икономисти. Работил е с представители на адвокатурата, съдебната власт и държавната администрация.

Пенка Думанова е дългогодишен преподавател по общ и специализиран английски език и по български език през контактен език английски. През по-голямата част от кариерата си тя съчетава богатия си преподавателски опит с познанията и интереса към методологията на чуждоезиковото обучение. Участва като съавтор в разработки на учебници и учебни помагала.

Брус Уитфийлд получава докторска степен по право от Университета Пепърдайн в Калифорния, САЩ, през 1988 г. Двадесет години работи като адвокат в Лос Анджелис. Специализира в областта на търговското право и международната търговия. Живял е в 7 държави и е работил в над 50. Понастоящем живее в София и преподава в СУ „Св. Климент Охридски“.

Unit 1: The Concept of Law

Unit 2: The State

Unit 3: The Judicial System

Unit 4: Administrative Law

Unit 5: Criminal Law

Unit 6: Civil Law

Unit 7: Commercial Law

Unit 8: Contract Law

Unit 9: Competition Law

Unit 10: European Union Law

Language Skills Templates:

Chairing and participating in meetings

Giving presentations

Negotiating