Димитър Стоименов

Димитър Стоименов започва академичната си кариера в Германия през 2004 г. като участник в проекта за хармонизиране на облигационното право в ЕС – „Study Group on an European Civil Code“. Хоноруван преподавател по облигационно право в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“, автор на множество публикации на немски, английски и български език. Адвокат.