-10%

Договорът за продажба – спътник на цивилизацията

ISBN: 978-954-730-865-7
10,80 лв.
12,00 лв.
+

Тази книга е пътепис от една разходка в различните епохи на договора за продажба и разказ за впечатленията на развълнуван правен турист от преживяното.

Практическият смисъл на вложените усилия е заимстван от сентенцията на Йеринг, че „мечът на правосъдието се изостря върху камъка на теорията“.

Неустоимо изкушение е спускането към корените от ХVII в. на възприетия у нас модел за продажбен договор и драматичните дилеми пред българската облигационна рецепция след Освобождението.

Сензационно интересна се оказва съпоставката между европейската bona fides и българската добросъвестност, както и между продажбата на чужда и на бъдеща вещ.

Разравянето на древната римска продажба откри вратата към живите й европейски разклонения.

Изложението прави разбираемо напрегнатото очакване на предстоящия Регламент на ЕС относно общото европейско право за продажбите.

Читателят ще се увери, че българската крачка напред в развитието на този договор е възможна и че наградата за нея ще е радостта от истината и справедливостта в правото.


Валентин Брайков е адвокат в София от 1976 г. с интереси към гражданското право и процес, но без академични амбиции. За него написаното е един изживян романс с правото като изкуство и средство за душевен мир.

Васил Мръчков – Една богата на правни знания книга, която се чете с удоволствие.

1. Пътепис на едно любопитство

2. Слово, съгласие, обещание и мир

3. Българската норма за продажба

4. Корените на продажбата по ЗЗД-1892

5. Защо италианският, а не френският или австрийският кодекс?

6. Невъзможният германски избор

7. Обхват на съгласието и пренос на собствеността

7.1. Българското съгласие и пренос на собственост

7.2. Австрийското прехвърляне на собственост

7.3. Уникалният германски модел за прехвърляне на собственост

7.4. Английският здрав разум

8. Римските корени на днешната продажба

8.1. Предели на „разкопките“

8.2. Производни римски способи за трансфер на собственост

8.3. Кълновете на римската продажба

9. Продажбата на чужда вещ

9.1. Трудната дилема

9.2. Избраният път

9.3. Теоретичният подслон

9.4. Френският принцип и българската практика

9.5. Българският ЗЗД-1950 и продажбата на чужда вещ

9.6. Италианската еволюция

10. Съвестта на добрия купувач

11. Английската good faith и континенталната bona fides

12. Потребителската продажба

13. Конвенция на ООН относно договорите за международна продажба на стоки – 1980

14. Правилата ИНКОТЕРМС

15. Европейският регламент

15.1. Предизвикателството

15.2. Зеленият доклад на ЕК за европейско договорно право

15.3. Проект за Регламент на Европейския съюз за общо европейско право за продажбите – окончателно предложение на Парламента и Съвета от 11.10.2011 г.

16. Как бащата купувал обратно продадения си син

17. Поуките за днешната българска продажба

18. Куражът към съвършенство