-10%

Етюди

за правото и информацията, или Законовите двери в полето на Правото

ISBN: 978-619-226-225-9
 • Автор:
 • Издателство:
 • Корица:
  мека
 • Страници:
  228
 • Година на издаване:
  2022
18,00 лв.
20,00 лв.
+

Всеки изследовател, който е поел риска да работи в тази посока, заслужава да бъде насърчен, независимо от това дали резултатите от неговите научни търсения се вписват в господстващата правна доктрина, или все още остават извън нея. Трудът е сериозно оригинално научно изследване, богато на съдържание, с нестандартна, лесно разчленяваща се структура, базирана на ключови въпроси от темата, и новаторски подход, различен от трудовете на други автори по тази проблематика. Много често авторът си позволява да изказва твърдения, без да си прави труда да ги аргументира. Независимо от слабостите трябва да се признае дължимото на работата. Най-малкото тя провокира научното мислене, кара читателя, макар и много пъти несъгласен с тезите на автора, да търси нови аргументи.

 

Обяснения, обосновки, от-правни точки

Приложение 1 – пред/дверие (обширен откъс от автореферата на докторската дисертация „Етюди върху информационните технологии“ на арх. Стефан Христов Минчев, с някои бележки и коментари)

Продължавайки нататък

Някои основания на пунктове, спекулации, посоки на изследването на правото и информацията в съвременния свят

Отстояване на правото

Актуални измерения на света и правото

Информационната интерпретация в правото

Съвременното правно изследване (принципи, подходи, философия)

Рефлексия и динамика в съвременното право

Юридически закономерности

Правноинформационното познание и практика

Механизми на самоорганизация в правото

Някои (мета)теоретични проекции

Правното въздействие

Развития

Нови развития.  Предизвикателства пред правото – нови възможности за развитие (към естетическия възглед за правото)

Към нова информационна парадигма (от задължение за информиране към задължително информиране)

Някои тенденции в съвременния свят – ролята на правото („Черни лебеди“ в информационните потоци, или Много шум във всичко)

Право, информация, сигурност

Дигитална правна цивилизация/DigitaLawzation

Идеи и материали

И към края – Приложение 2 – след/дверие – някои пре(д)ходни отсъждания  

Последни думи (към читателя)

Съдържанието в резюме

Info-law’s etudes – content in summary

Этюды о праве и информации – содержание в форме резюме