Европейски ръководства и добри практики за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Изграждане на капацитет и стратегии за справедлив „зелен“ преход към устойчива и декарбонизирана индустрия

Нови рискове и предизвикателства от използването на високи технологии

ISBN: 978-954-608-316-6
 • Съставител:
  Огнян Атанасов
 • Издателство:
 • Корица:
  мека
 • Страници:
  288
 • Година на издаване:
  2023
32,70 лв.
+

Тази книга съдържа европейски ръководства и добри практики за осигуряване на здравословна и безопасна работна среда - особено актуални и важни в съвременните условия на радикални промени в индустриалните технологии и преход към нови енергийни източници.

В този сложен и мащабен процес от изключително значение е ролята на социалния диалог и действията на социалните партньори, за които те трябва да имат адекватна професионална компетентност и подготовка.

В първата част на книгата са включени европейски ръководства, свързани с необходимостта от изграждане на капацитет и стратегии за участие на социалните партньори в осъществяването на справедлив „зелен преход" към устойчива и декарбонизирана индустрия.

Втората част на книгата съдържа европейски ръководства и добри практики, свързани с новите рискове и предизвикателства за здравето на работещите, породени от все по-ускореното и силно навлизане на високите технологии в индустрията.

Целта на изданието е да подпомогне работодателите и техните организации, представителите на работниците и служителите, контролните органи на Инспекцията по труда, както и всички специалисти по здраве и безопасност, в усилията им да надграждат своите знания и да изработват ефективни стратегии за овладяване на новите рискове за живота и здравето на работещите.

Подборът на публикуваните ръководства и добри практики е дело на Огнян Атанасов – специалист със задълбочени познания и богат практически опит в областта на здравето, безопасността и екологията.

Предговор

 

Част първа
„Зеленият“ преход и връзката му с безопасността и здравето при работа

„Зелените“ работни места и справедливият „зелен“ преход към декарбонизирана индустрия

„Зелените“ работни места, в контекста на безопасността и здравето при работа: Прогноза за нови и възникващи рискове, свързани с новите технологии

Ролята на социалния диалог за осигуряване на справедлив „зелен“ преход към климатична неутралност

Изграждане на капацитет и стратегии за участие на социалните партньори във формирането на справедлив преход към устойчива и декарбонизирана индустрия

 

Част втора
Европейски ръководства и добри практики за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Ръководство за работните места – работа при високи температури

Ръководство за насърчаване на психичното здраве на работното място

Ръководство за свързаните с работата психосоциални рискове в секторите на здравеопазването и дългосрочните грижи

Ръководство за разследване на инциденти на работното място

Ръководство за равенството между половете и рискове, присъщи за жените, по време на работа