Гражданско право. Обща част. Дял II

Второ издание. Основно преработено и допълнено

Нова редакция – Огнян Герджиков

ISBN: 978-954-638-184-2
26,00 лв.
+