-10%

Интелектуална собственост – част I

2 05 С01
15. издание
към 15 декември 2023 г.
ISBN: 978-619-226-273-0
  • Издателство:
  • Корица:
    мека
  • Страници:
    320
  • Година на издаване:
    2023
9,81 лв.
10,90 лв.
+

В новото издание на сборника са отразени измененията в Закона за авторското право и сродните му права, обнародвани в бр. 100 на "Държавен вестник" от 1 декември 2023 г.

Сборникът представя законовата уредба на правата, отнасящи се до литературни, художествени и научни произведения, компютърни програми, бази данни, изпълнения на артисти-изпълнители, както и до правата на продуцентите на звукозаписи, на филмовите продуценти, на радио- и телевизионните организации и на производителите на бази данни.

В Информационното приложение са поместени списъци на многостранни международни договори и на актове на правото на Европейския съюз в областта на закрилата на авторското право и сродните му права.

Текстовете са анотирани с предишни редакции на изменени и отменени разпоредби, препращания към актове по прилагането на законите и между правни норми, включени в сборника.

1. Закон за авторското право и сродните му права (ЗАПСП)

2. Закон за административното регулиране на производството на оптични дискове и матрици (ЗАдмРег)

3. Закон за филмовата индустрия (ЗФИ)

4. Закон за радиото и телевизията (извлечение) (ЗРТ)

5. Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги (ЗЗадължДепоз)

Информационно приложение

I. Списък на многостранни международни договори в областта на закрилата на авторското право и сродните му права, по които Република България е страна

II. Списък на актове на правото на Европейския съюз в областта на закрилата на авторското право и сродните му права