-10%

Интелектуална собственост – част ІІ

2 05 С01
13. актуализирано издание
към 16 януари 2023 г.
+ актуализационно приложение към 8 декември 2023 г.
ISBN: 978-619-226-169-6
  • Издателство:
  • Корица:
    мека
  • Страници:
    312
  • Година на издаване:
    2023
8,28 лв.
9,20 лв.
+

Сборникът съдържа нормативни актове, регламентиращи закрилата на изобретенията и полезните модели, марките и географските означения, промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, сортовете растения и породите животни.

Информационното приложение съдържа списък на многостранни международни актове и актове на правото на ЕС в областта на закрилата на правата върху обекти на индустриалната собственост, както и диспозитиви на тълкувателни решения във връзка с правото върху търговска марка.

1. Закон за патентите и регистрацията на полезните модели

2. Закон за марките и географските означения

3. Закон за промишления дизайн

4. Закон за топологията на интегралните схеми

5. Закон за закрила на новите сортове растения и породи животни

Информационно приложение