-10%

Кодекс за социално осигуряване

2 13 С01
32. издание
към 25 януари 2024 г.
+ актуализационно приложение към 29 март 2024 г.
ISBN: 978-619-226-277-8
  • Издателство:
  • Корица:
    мека
  • Страници:
    584
  • Година на издаване:
    2024
15,21 лв.
16,90 лв.
+

Представена е законовата уредба на задължителното и доброволното социално осигуряване – Кодекс за социално осигуряване, Закон за установяване на трудов и осигу­рителен стаж по съдебен ред, Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 г. в частта, уреждаща определянето на минималния и максималния размер на осигурителния доход, размера на обезщетенията за безработица и за отглеждане на дете, минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, размера на осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест" и др.

В информационното приложение са поместени извлечения от Закона за здравното осигуряване – в частта за здравноосигурителните вноски, и от Закона за здравето – в частта за медицинската експертиза.

1. Кодекс за социално осигуряване

2. Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 г. (извлечение)

3. Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред

Информационно приложение
I. Извлечение от Закона за здравното осигуряване (здравноосигурителни вноски)
II. Извлечение от Закона за здравето (медицинска експертиза)