Колоквиум „Българското трудово и осигурително право в модерния свят“

29.10.2009 г.

В чест на 75-ата годишнина на проф. д.ю.н. Васил Мръчков издателство „Сиби“ и катедра „Трудово право и обществено осигуряване“ към Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ организираха колоквиум „Българското трудово и осигурително право в модерния свят“. На 26 октомври в Конферентната зала на СУ академичната общност се събра, за да поднесе не букет от цветя, а букет от въпроси на своя учител – проф. Васил Мръчков. В научния форум участваха проф. Красимира Средкова, проф. Емил Мингов, доц. Кристиан Таков, доц. Илиян Шотлеков, Нина Гевренова и много други преподаватели и асистенти. Проф. Васил Мръчков получи почетен плакет от проф. Венцислав Стоянов, декан на Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.