Крум Тодоров

     Крум Тодоров е доктор по гражданско и семейно право. Автор е на множество публикации в областта на облигационното и на вещното право.