-33%

Обезщетения при временна неработоспособност

ISBN: 954-730-142-X
 • Автор:
 • Издателство:
 • Корица:
  мека
 • Страници:
  220
 • Година на издаване:
  2002
6,57 лв.
9,80 лв.
+

Книгата е структурирана в пет глави и изследва въпросите, свързани с временната неработоспособност и правата на осигурените лица по краткосрочното обществено осигуряване. Първа глава е посветена на изясняването на понятията „временна неработоспособност“ и „временна нетрудоспособност“ и тяхната съпоставка. Като резултат от разграничаването на тези две понятия и на базата на направените изводи във втора глава се очертават подробно белезите на понятието неработоспособност. Систематизирани са осигурените социални рискове, водещи до временна неработоспособност. Установяването на временната неработоспособност е разгледано в трета глава, а обезщетенията за нея – в четвърта глава. Предмет на разглеждане в пета глава е установяването на състоянието на временна неработоспособност и възникващите от това спорове в осигурителното ни законодателство.

Глава I. Понятията „неработоспособност“ и „нетрудоспособност“ в българското законодателство

Глава II. Временна неработоспособност

§ 1. Понятието „временна неработоспособност“

§ 2. Осигурени социални рискове, които водят до временна неработоспособност

Глава III. Установяване на временната неработоспособност

§ 1. Експертиза на временната неработоспособност

§ 2. Ред за установяване на временната неработоспособност

Глава IV. Обезщетения при временната неработоспособност

§ 1. Същност на обезщетенията при временната неработоспособност

§ 2. Право на обезщетение за временна неработоспособност при проявление на рисковете, водещи до временна или трайна неработоспособност

§ 3. Право на обезщетение за временна неработоспособност при проявление на рисковете, водещи само до временна неработоспособност

Глава V. Спорове, свързани с обезщетенията за временна неработоспособност

§ 1. Спорове относно установяване на временната неработоспособност

§ 2. Спорове относно правото на обезщетение при временна неработоспособност