Облагане на дистанционната продажба на стоки с данък върху добавената стойност

ISBN: 978-954-28-4655-0
12,00 лв.
+

Анотация:

В книгата са разгледани правилата на общата система на данъка върху добавената стойност в Европейския съюз и въвеждащите ги в българската система на данъка правни норми, които определят юридическите белези на дистанционната продажба на стоки като данъчно събитие. Системата от правни норми, които определят условията за реализиране на изискуемостта на данъка при този вид данъчни събития, изграждат специален режим на облагане, когато стоките се транспортират към или се превозват на територията на единното пространство на ЕС по отношение на данъка върху добавената стойност.

Други специални режими на общата система на ДДС в ЕС са: тристранната операция; режима за касовата отчетност; обърнатото начисляване на ДДС; облагане на маржа на цената, на инвестиционното злато, на туристическите услуги; освободените доставки на стоки и услуги и пр. На тяхното изследване ще бъдат посветените следващите книги от поредицата.

 

За автора:

Евелина Димитрова е доцент по финансово и данъчно право на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Доктор по право. Адвокат от Софийската адвокатска колегия.