-10%

Организации с нестопанска цел

2 03 С04
9. актуализирано издание
към 1 ноември 2022 г.
ISBN: 978-619-226-162-7
  • Издателство:
  • Корица:
    мека
  • Страници:
    136
  • Година на издаване:
    2022
5,67 лв.
6,30 лв.
+

Представена е уредбата на юридическите лица с нестопанска цел и техните отношения с държавата.

Поместени са извлечение от Конституцията на Република България, Законът за юридическите лица с нестопанска цел и Законът за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, както и Правилникът за организацията и дейността на Съвета за развитие на гражданското общество.

Текстовете са анотирани с предишни редакции на изменени и отменени разпоредби, с препращания между разпоредби, включени в сборника, към други нормативни актове, към решения на Конституционния съд и към тълкувателни решения.

1. Конституция на Република България (извлечение)

2. Закон за юридическите лица с нестопанска цел

3. Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

4. Правилник за организацията и дейността на Съвета за развитие на гражданското общество

Информационно приложение

I.  Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

II. Тарифа за държавните такси, събирани от агенцията по вписванията, приета с ПМС № 243/2005 г.