-10%

Закон за кооперациите • Закон за ЖСК

2 03 С09
2. актуализирано издание
към 7 септември 2022 г.
ISBN: 978-619-226-096-5
  • Издателство:
  • Корица:
    мека
  • Страници:
    88
  • Година на издаване:
    2022
4,95 лв.
5,50 лв.
+

В сборника е представена уредбата на кооперациите като сдружения на физически лица с променлив капитал и с променлив брой членове, които чрез взаимопомощ и сътрудничество осъществяват търговска дейност за задоволяване на техни икономически, социални и културни интереси. Включени са и актовете, регламентиращи кооперативната реституция.

Поместен е и Законът за жилищностроителните кооперации, с който се урежда учредяването и дейността на ЖСК с цел снабдяване на членовете й със собствени жилища, гаражи и ателиета чрез организиране на строителна дейност – членство, органи, прекратяване, съдебен контрол.

Текстовете са анотирани с препращания между правни разпоредби, поместени в сборника, към други нормативни актове, както и към тълкувателни постановления и тълкувателни решения на ВС и ВКС, чиито диспозитиви са поместени в Информационното приложение.

1. Закон за кооперациите

2. Наредба за условията и реда за връщане на кооперации и кооперативни съюзи на тяхно иззето, одържавено или преразпределено имущество след 10 септември 1944 г.

3. Закон за жилищностроителните кооперации

Информационно приложение
І. Извлечение от Закона за кооперациите от 1991 г. (отменен)
ІІ. ПМС № 192/1991 г. за условията и реда за връщане на кооперации на тяхно иззето и одържавено имущество след 10 септември 1944 г. (отменено)
ІІІ. Тълкувателни решения и постановления