-40%

Процедури и приложни документи по социалното осигуряване

  • Регистрация на осигурителите и самоосигуряващите се лица
  • Регистрация на трудовите договори 
  • Внасяне на осигурителни вноски 
  • Изплащане на обезщетенията
  • Отпускане, преизчисляване, осъвременяване и изплащане на пенсиите
  • Установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки
  • Защита на правата на осигурителите, самоосигуряващите се и осигурените лица
  • Търсене на административна отговорност 
ISBN: 954-608-100-0
13,68 лв.
22,80 лв.
+