Радослава Янкулова

Доц. д-р Радослава Янкулова преподава „Конституционно право“ в Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Автор е на редица публикации в периодичния правен печат.