Съдебна практика на Върховния касационен съд на Република България. Гражданска колегия 1997 г.

Тълкувателни решения на общото събрание на гражданската колегия

ISBN: 1311-2643
6,00 лв.
+

1. Тълкувателни решения на ОСГК

2. Решения на петчленни състави

3. Решения на първо гражданско отделение

4. Решения на второ гражданско отделение

5. Решения на трето гражданско отделение

6. Решения на четвърто гражданско отделение

7. Решения на пето гражданско отделение 

8. Справочник   

 

1. Тълкувателни решения на ОСГК

2. Решения на петчленни състави

3. Решения на първо гражданско отделение

4. Решения на второ гражданско отделение

5. Решения на трето гражданско отделение

6. Решения на четвърто гражданско отделение

7. Решения на пето гражданско отделение 

8. Справочник