2008 г.: Семинар: Законът за устройство на територията

5–7 ноември 2008 г., 19–21 ноември 2008 г., Девин, СПА хотел „Орфей“

Савин Ковачев – зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството
Валентина Бакалова – адвокат
Маргарита Проданова – началник на отдел в дирекция „Общинска собственост” в Столична община
Георги Ангелов – съдия във Върховния административен съд
Ксения Белазелкова – нотариус

СРЯДА
отпътуване от София (паркинга пред Националния стадион „Васил Левски“ в 9.30 часа) – за участниците, ползващи организиран транспорт

13.00 – 16.00 настаняване и регистрация

16.00 – 17.30 Актуални въпроси при изграждането на подземни и надземни обекти и съоръжения на техническата инфраструктуралектор Валентина Бакалова
• задължения на общините, на експлоатационните дружества и на собствениците на поземлени имоти за изграждане и реконструкция на обектите и съоръженията на техническата инфраструктура
• сътрудничество между общините, експлоатационните дружества и собствениците на поземлени имоти, законодателни проблеми
• правомощия на местните власти при приемането на наредбата по чл. 69 от Закона за устройството на територията
• значение на общите и подробните устройствени планове за изграждането на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура

17.30 – 18.00 кафе пауза

18.00 – 19.00 дискусия по темата

20.00 вечеря

ЧЕТВЪРТЪК
закуска

9.30 – 11.00 Проблеми при прилагането на Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственостлектор Маргарита Проданова
• промените в Закона за общинската собственост и разпореждане с общински поземлени имоти чрез сделки по Закона за устройство на територията
• придобиване на поземлени имоти от общината за изграждане на обекти на транспортната техническа инфраструктура и на други обекти - публична собственост на общините
• прилагане на заварените дворищнорегулационни планове чрез сделки с общински поземлени имоти

11.00 – 11.30 кафе пауза

11.30 – 12.30 дискусия по темата

12.30 – 13.30 обяд

16.00 – 17.30 Актуални въпроси на обжалването на административни актове по ЗУТ лектор Георги Ангелов
• индивидуални административни актове по ЗУТ
• обжалване на решения и заповеди за одобряване или изменение на устройствени планове по ЗУТ (Тълкувателно решение № 1/2008 г., ВАС, общо събрание на колегиите)
• предварително изпълнение на индивидуални административни актове
• практиката на ВАС при обжалване на индивидуални административни актове по конкретни текстове от ЗУТ

17.30 – 18.00 кафе пауза

18.00 – 19.00 дискусия по темата

20.00 вечеря

ПЕТЪК
закуска

9.30 – 11.00 Концесия за строителство – измененията в Закона за концесиите от 2008 г. – лектор Савин Ковачев
• институциализирано публично-частно партньорство при предоставянето на концесии
• заявяване на инициатива за предоставяне на концесия
• концесия за строителство и концесия за услуга – разграничения
• компенсационни плащания
• промени в процедурата за предоставяне на концесия

11.00 – 11.30 кафе пауза

11.30 – 12.30 дискусия по темата

Закриване на семинара и връчване на удостоверения за участие

12.30 – 13.30 обяд
отпътуване