2004 г.: Семинар: Законът за устройство на територията. Практически и правни проблеми

10–12 ноември / 1–3 декември 2004 г., Трявна, хотел „Сезони“

арх. Митьо Виделов – председател на Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика
Савин Ковачев – зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството
проф. Владимир Петров – преподавател в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“
Ангел Калинов – съдия във Върховния административен съд
Калин Калпакчиев – съдия в Софийския районен съд

СРЯДА, 10 ноември / 1 декември

10.00 отпътуване от София (паркинга пред Националния стадион "Васил Левски" - за участниците, ползващи общ транспорт)

13.00–15.00 регистрация на участниците

16.00–17.30 Актуални проблеми на строителния процес – лектор Савин Ковачев

 • измененията на ЗУТ от 2004 г.
 • инвестиционни проекти и разрешения за строеж
 • консултантът – компетентност и функции
 • застраховане в проектирането и строителството
 • преглед на практиката на МРРБ

17.30–18.00 кафе пауза

18.00–19.00 дискусия по темата

20.00 вечеря

 

ЧЕТВЪРТЪК, 11 ноември / 2 декември

закуска

9.30–11.00 Актуални проблеми на устройственото планиране – лектор Митьо Видeлов

 • нови устройствени планове
 • облекчени процедури по одобряване на устройствените планове
 • новите правила и нормативи за застрояване (Наредба № 7 от 2003 г.)
 • измененията на ЗУТ от 2004 г.

11.00–11.30 кафе пауза

11.30–12.30 дискусия по темата

12.30–14.00 обяд

16.00–17.30 Режим и ограничения на вещни права по Закона за устройство на територията – лектор проф. Владимир Петров

 • право на строеж, надстрояване и пристрояване
 • ограничения при съсобственост и етажна собственост
 • преустройства в съществуващи строежи
 • сервитут на преминаване и прокарване на мрежи и съоръжения през чужд имот
 • правнотехнически изисквания при придобиване и делба на недвижими имоти 

17.30–18.00 кафе пауза

18.00–19.00 дискусия по темата

20.00 вечеря

 

ПЕТЪК, 12 ноември / 3 декември

закуска

9.30–11.00 Съдебен контрол на административни актове по Закона за устройство на територията – лектори Ангел Калинов, Калин Калпакчиев

 • индивидуални административни актове по ЗУТ
 • особености на съдебния контрол
 • подсъдност
 • спиране на изпълнението
 • практика на ІІ отделение на ВАС

11.00–11.30 кафе пауза

11.30–12.30 дискусия по темата

12.30–14.00 обяд

отпътуване за София