Съгласието на пострадалия по българското наказателно право

ISBN: 978-954-28-4581-2
17,90 лв.
+

Анотация:

Изследването е посветено на фигура, която към момента не е уредена в българското законодателство – съгласието на пострадалия. Направен е опит да се намери балансът на основните ценности, защитавани от правото. А смисълът на наказателноправната защита е тя да бъде желана и полезна за тези, до които се отнася.

Монографията включва и предложения de lege ferenda за актуализиране и усъвършенстване на наказателноправната уредба, както и за промяна в Конституцията на Република България.

Книгата би била полезна за изследователите в областта на наказателното право, практикуващите юристи, студентите по право, както и за всички, които проявяват интерес по темата.

 

За автора:

Николета Пулева завършва специалност „Право“ през 2016 г. в Юридическия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

От 2017 г. е избрана за редовен асистент по Наказателно право в Юридическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, където и към момента води лекции и упражнения по материално наказателно право.