СТАТИИ

Витали Таджер - Оздравяване на предприятието в производството по несъстоятелност

Методи Марков - Някои особености, свързани с обектите и субектите на правата на ползване

Иван Русчев - Заплащане на разноските по развален договор. Обезщетение за „позитивни“ и „негативни“ вреди

Ангел Калайджиев - За термините „документ“ и „ценна книга“

Евгени Танчев - Юридическите източници в сравнителното конституционно право

Георги Близнашки - Функциите на народното събрание: политически и конституционни измерения

Кирил Киров - Понятието „място на дейност“ при приложението на Конвенцията но ООН относно договорите за международна продажба на стоки

ДИСКУСИИ

Маргарита Калайджиева - За термина „последващ съпруг“ в чл. 9а от Закона на наследството

ПРОБЛЕМИ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Иван Стоянов - Признаци на пазарното надмощие

МЛАДИ АВТОРИ

Евгени Мосинов - За същността на „правния принцип“ и принципите на правото

ЮРИДИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Костадин Кочев - Единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалност „право“