СТАТИИ

Васил Мръчков - Приложимост на Кодекса на труда в производствените кооперации

Анна Станева - Наследяване на неимуществени права

Емилия Друмева - Новият правилник на Народното събрание

Маргарита Чинова, Илона Кръстенякова - Правна същност на мярката уведомяване на граничните пропускателни служби по чл. 147 НПК

ДИСКУСИИ

Григор Григоров - За правото на едностранно прекратяване на членството в ООД с писмено предизвестие на съдружник (чл. 125, ал. 2 ТЗ)

Валери Димитров - Легалното определение за банка според Закона за банките и кредитното дело

МЛАДИ АВТОРИ

Иван Петров - Основания за продължаване, заменяване или прекратяване на принудителните медицински мерки

ПРЕГЛЕД НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА

Александър Воденичаров - Реституция на одържавени недвижими имоти по административен и съдебен ред

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Ружа Иванова - Правна характеристика на Европейския съюз

ИЗ ЧУЖДЕСТРАННИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕН ОПИТ

Цветан Сивков - Основни моменти в развитието на местното самоуправление във Федерална република Германия

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Димитър Радев - Конституционно право и конституционна история

Марк Бийзли, Стефан Кючуков - Конференция по проблемите на правната уредба на реалните обезпечения

Наталия Гуджева - Премиери

ЮРИДИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Костадин Кочев - Единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалност „Право"