СТАТИИ

Нено Неновски – Конституционното правосъдие — изпитание за традиционното правно мислене

Поля Голева - Инвестиционните дружества — някои аспекти в светлината на новата им правна уредба

Георги Хорозов - Правна същност и последици от встъпването на комисионера в изпълнението на комисионния договор според чл. 303 ЗЗД

Никола Филчев - Престъпността при прехода към пазарна икономика и наказателното законодателство

Румен Марков - Правна същност и наказуемост на провокацията към престъпление

Александър Драгиев - Абсолютната отговорност в международното публично право

ЧУЖДЕСТРАНЕН ГОСТ

Луиджи Ферайоли - Отвъд суверенитета и гражданството. За един световен конституционализъм

ДИСКУСИИ

Петко Бояджиев - Гражданският иск в наказателното производство

МЛАДИ АВТОРИ

Ивайло Стайков - Понятието за концесия в новия Закон за концесиите

НАУЧЕН ЖИВОТ

Красимира Средкова - Пета европейска регионална конференция на Международната организация на труда

СЪДЪРЖАНИЕ НА СПИСАНИЕТО ЗА 1995 ГОДИНА