СТАТИИ

Витали Таджер - Квесторът — нов субект на търговското право

Цанка Цанкова - Законът за нотариусите — проблеми на нотариалното завещание

Борис Спасов - Вариации по една тема от Конституцията (чл. 151, ал. 2)

Дончо Хрусанов - За недействителността на административните актове

Екатерина Трендафилова - За прокуратурата и надзора за законност

Румен Ненков - Мярката за неотклонение „Задържане под стража“ по НПК и изискванията на международните договори

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

Ружа Иванова - Правни актове, методи и контрол за сближаване на националните законодателства с правото на Европейската общност

ПРОБЛЕМИ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Мария Тодорова - За необходимостта от легално определяне на посредственото извършителство

МЛАДИ АВТОРИ

Мариана Караджова - Защита на основните човешки права в Европейската общност и проблемите на присъединяването на общността към Европейската конвенция за закрила правата на човека

Силвана Ангеловска - Европейските и международни измерения на (основните права на човека

БЕЛЕЖИТА ГОДИШНИНА

Георги Петканов - Сто години от гибелта на Алеко Константинов — юридическата дейност и процесът по убийството му

ПРЕГЛЕД НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА

Соломон Розанис - Отмяна на влезли в сила решения

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Димитрина Милкова - Една книга — събитие сред юридическата ни книжнина