-10%
6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Витали Таджер - Квесторът — нов субект на търговското право (Статия 1)

Цанка Цанкова - Законът за нотариусите — проблеми на нотариалното завещание (Статия 2)

Борис Спасов - Вариации по една тема от Конституцията (чл. 151, ал. 2) (Статия 3)

Дончо Хрусанов - За недействителността на административните актове (Статия 4)

Екатерина Трендафилова - За прокуратурата и надзора за законност (Статия 5)

Румен Ненков - Мярката за неотклонение „Задържане под стража“ по НПК и изискванията на международните договори (Статия 6)

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

Ружа Иванова - Правни актове, методи и контрол за сближаване на националните законодателства с правото на Европейската общност (Статия 7)

ПРОБЛЕМИ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Мария Тодорова - За необходимостта от легално определяне на посредственото извършителство (Статия 8)

МЛАДИ АВТОРИ

Мариана Караджова - Защита на основните човешки права в Европейската общност и проблемите на присъединяването на общността към Европейската конвенция за закрила правата на човека (Статия 9)

Силвана Ангеловска - Европейските и международни измерения на (основните права на човека (Статия 10)

БЕЛЕЖИТА ГОДИШНИНА

Георги Петканов - Сто години от гибелта на Алеко Константинов — юридическата дейност и процесът по убийството му (Статия 11)

ПРЕГЛЕД НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА

Соломон Розанис - Отмяна на влезли в сила решения (Статия 12)

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Димитрина Милкова - Една книга — събитие сред юридическата ни книжнина (Статия 13)