-10%

Съвременно право 2/2014

6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Иван Янев - Прекратяване на трудовия договор при липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата (Статия 1)

Андрей Александров - Едностранно прекратяване на трудов договор с футболист професионалист (Статия 2)

МЛАДИ АВТОРИ

Ева Касева - Обща компетентност по дела за издръжка по Регламент (ЕО) № 4/2009 на Европейския съюз (Статия 3)

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Вихър Кискинов - Семинар „Правото на информационното общество“ (Статия 4)

Сериккали Тъйнъйбеков, Архат Абикенов, Емил Мингов – 80 години от създаването на флагмана на висшето образование в република Казахстан – Казахстанския национален университет „Ал-Фараби“ (Статия 5)