-10%

Съвременно право 2/2019

6,30 лв.
7,00 лв.
+

СТАТИИ

Борис Велчев – За престъплението по чл. 144а НК

Васил Пандов – Правни системи и методи на регулиране на частноправните отношения с международен елемент – (не)възможни конфигурации

Методи Шамов – За беззаконието на законите

ДИСКУСИИ

Златимир Орсов – Форма на договора за аренда на земеделска земя – държавна или общинска собственост

Петър Славчев – Длъжностно лице по защита на данните – нов задължен субект по смисъла на общия регламент относно защитата на данните или нова версия на вече съществуваща юридическа фигура?

МЛАДИ АВТОРИ

Цветомир Панчев – За самопризнанието в българския наказателен процес

НАУЧЕН ЖИВОТ

Албена Великова – Международна научно-практическа конференция „МОТ и България – 100 години и занапред“

БЕЛЕЖИТИ ГОДИШНИНИ

Проф. д-р Георги Стефанов на 90 г.

Георги Димитров – За Георги Стефанов с респект

Пламен Пантев – Георги Стефанов – основоположникът на българската теория на международните отношения

СТАТИИ

Борис Велчев – За престъплението по чл. 144а НК

Васил Пандов – Правни системи и методи на регулиране на частноправните отношения с международен елемент – (не)възможни конфигурации

Методи Шамов – За беззаконието на законите

ДИСКУСИИ

Златимир Орсов – Форма на договора за аренда на земеделска земя – държавна или общинска собственост

Петър Славчев – Длъжностно лице по защита на данните – нов задължен субект по смисъла на общия регламент относно защитата на данните или нова версия на вече съществуваща юридическа фигура?

МЛАДИ АВТОРИ

Цветомир Панчев – За самопризнанието в българския наказателен процес

НАУЧЕН ЖИВОТ

Албена Великова – Международна научно-практическа конференция „МОТ и България – 100 години и занапред“

БЕЛЕЖИТИ ГОДИШНИНИ

Проф. д-р Георги Стефанов на 90 г.

Георги Димитров – За Георги Стефанов с респект

Пламен Пантев – Георги Стефанов – основоположникът на българската теория на международните отношения