-10%

Съвременно право 3/2019

6,30 лв.
7,00 лв.
+

СТАТИИ

Румен Марков – Наказанието при съкратеното съдебно следствие

Светослав Иванов – Прекратяване на задължението на управителя от воденето на чужда работа без възлагане в българското облигационно право

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Андрей Александров, Паола Класса – Доколко ефективна е закрилата, предоставяна от българското трудово законодателство на хората с увреждания

ЧУЖДЕСТРАНЕН ОПИТ

Ралица Димитрова – Наказателноправна закрила на личните данни – опитът на други държави – членки на ЕС

Елена Мачулская – Увеличаването на пенсионната възраст в Русия: възможни алтернативи

МЛАДИ АВТОРИ

Христо Банов – Законово и минимално необходимо договорно съдържание на трудовия договор за обучение по време на работа

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Васил Петров – Ново издание на „Система на българското наследствено право“ на проф. Венедиков

СТАТИИ

Румен Марков – Наказанието при съкратеното съдебно следствие

Светослав Иванов – Прекратяване на задължението на управителя от воденето на чужда работа без възлагане в българското облигационно право

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Андрей Александров, Паола Класса – Доколко ефективна е закрилата, предоставяна от българското трудово законодателство на хората с увреждания

ЧУЖДЕСТРАНЕН ОПИТ

Ралица Димитрова – Наказателноправна закрила на личните данни – опитът на други държави – членки на ЕС

Елена Мачулская – Увеличаването на пенсионната възраст в Русия: възможни алтернативи

МЛАДИ АВТОРИ

Христо Банов – Законово и минимално необходимо договорно съдържание на трудовия договор за обучение по време на работа

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Васил Петров – Ново издание на „Система на българското наследствено право“ на проф. Венедиков