-10%

Съвременно право 2/2021

6,30 лв.
7,00 лв.
+

СТАТИИ

Васил Пандов – За различното съдържание на понятието „международен елемент“ в източниците на международното частно право

ДИСКУСИИ

Анастас Пунев – Историческото развитие на концепцията за стандарт на доказване в гражданския процес

ЧУЖДЕСТРАННИ АВТОРИ

Елена Бородина – Дистанционната работа в периода на разпространение на коронавирусната инфекция в Руската федерация

МЛАДИ АВТОРИ

Георги Гочев – COVID-19 и проблемите по прилагането на Регламент (ЕО) № 883/2004 при отпускане на обезщетение за безработица

Владислав Дацов – Правна специфика на гражданскоправното задължение

Ана Лазарова – Европейската авторскоправна реформа и правото на образование

IN MEMORIAM
Витали Таджер, Анна Станева – Опит за портрет на проф. д-р Нисим Меворах

СТАТИИ

Васил Пандов – За различното съдържание на понятието „международен елемент“ в източниците на международното частно право

ДИСКУСИИ

Анастас Пунев – Историческото развитие на концепцията за стандарт на доказване в гражданския процес

ЧУЖДЕСТРАННИ АВТОРИ

Елена Бородина – Дистанционната работа в периода на разпространение на коронавирусната инфекция в Руската федерация

МЛАДИ АВТОРИ

Георги Гочев – COVID-19 и проблемите по прилагането на Регламент (ЕО) № 883/2004 при отпускане на обезщетение за безработица

Владислав Дацов – Правна специфика на гражданскоправното задължение

Ана Лазарова – Европейската авторскоправна реформа и правото на образование

IN MEMORIAM
Витали Таджер, Анна Станева – Опит за портрет на проф. д-р Нисим Меворах