-10%

Съвременно право 2/2023

6,30 лв.
7,00 лв.
+

СТАТИИ

Анастас Пунев – Доказателствената тежест в немското право: някои възможни изводи

ДИСКУСИИ

Йоана Мирчева – Критичен преглед на становищата, разглеждащи признанието на иск като доказателствено средство

ПРАВО НА ЕС

Васил Силяновски – Развитие на правото на ЕС в областта на акцизите

ЧУЖДЕСТРАНЕН ОПИТ

Мария Димитрова – Принципът на пропорционалност при съдебния контрол на ограниченията на основните права във Великобритания

МЛАДИ АВТОРИ

Боян Каменов – Служебното правителство и президентските правомощия за преодоляване на парламентарна криза