-10%

Съвременно право 3/2022

6,30 лв.
7,00 лв.
+

ПРАВО НА ЕС

Атанас Симеонов – Обезсилване на благоприятни решения, издавани от митническите органи по реда на Митническия кодекс на Съюза

ДИСКУСИИ

Васил Петров – За фактическия състав на приемането на наследството по опис

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Маргарита Хубенова-Попова – Обявяване на частна схема за електронна идентификация съгласно Регламент (ЕС) № 910/2014

Юлия Раданова – Форми на задължителна съдебна медиация в контекста на правото на достъп до правосъдие

МЛАДИ АВТОРИ

Любомир Кюмюрджиев – За създаването на Конституцията на ирокезите

Искрен Иванов – Проблеми на наказанието „безвъзмезден труд в полза на обществото“ по Закона за административните нарушения и наказания

АВТОРИТЕ В БРОЯ

ПРАВО НА ЕС

Атанас Симеонов – Обезсилване на благоприятни решения, издавани от митническите органи по реда на Митническия кодекс на Съюза

ДИСКУСИИ

Васил Петров – За фактическия състав на приемането на наследството по опис

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Маргарита Хубенова-Попова – Обявяване на частна схема за електронна идентификация съгласно Регламент (ЕС) № 910/2014

Юлия Раданова – Форми на задължителна съдебна медиация в контекста на правото на достъп до правосъдие

МЛАДИ АВТОРИ

Любомир Кюмюрджиев – За създаването на Конституцията на ирокезите

Искрен Иванов – Проблеми на наказанието „безвъзмезден труд в полза на обществото“ по Закона за административните нарушения и наказания

АВТОРИТЕ В БРОЯ