-10%

Съвременно право 6/2015

6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Вихър Кискинов - Към общата теория за правните субекти (Статия 1)

Ива Пушкарова-Гочева - Замяната на наказанието доживотен затвор с лишаване от свобода на основание чл. 38а, ал. 3 от Наказателния кодекс: законов режим и съдебна практика (Статия 2)

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Александър Корнезов - Европейският социален модел в контекста на дълговата криза в Европейския съюз (Статия 3)

ДИСКУСИИ

Солунка Попова – Неимуществени вреди при неизпълнение на задължение по брачен договор (Статия 4)

Ирина Богданова - Наследимо ли е владението (Статия 5)

СЪДЪРЖАНИЕ НА СПИСАНИЕ „СЪВРЕМЕННО ПРАВО“ ЗА 2015 Г.