VARIA

Васил Мръчков – Нови положения относно сключването на трудовия договор и постъпването на работа

Цанка Цанкова – Допустимо ли е припознаване на български гражданин от чужденец

Гълъбина Петрова – Развитие на образованието и знанията за църковното право

Иван Стоянов – Данък върху добавената стойност

Георги Пенчев – Сближаване на българското с европейското противошумово законодателство

Явор Бояджиев – Същност и значение на вината в наказателното право

Ирина С. Цакова – Електронният подпис: правни въпроси

ТЕМА НА ДЕНЯ

Димитър Костов – Войната в Ирак и международният правов ред

ЕЗИКОВА КУЛТУРА НА ЮРИСТА

Нено Неновски – Езикови тревоги

АРХИВ НА „ЮРИДИЧЕСКИ СВЯТ"

Сближаване на българското законодателство с правото на Европейския съюз

ОТЗИВИ ЗА КНИГИ. НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Антония Ангелова – Закрила на основните социални права в държавите-членки на Европейския съюз. Сравнителноправно изследване

Бисера Занкова – Централноевропейският университет в Будапеща – уникален академичен експеримент

БИБЛИОГРАФИЯ

Маргарита Модева – Библиография на българската правна литература за 2000 година