-10%
7,00 лв.
7,78 лв.

Доставка в електронна форма.

VARIA

Васил Мръчков – Нови положения относно сключването на трудовия договор и постъпването на работа (Статия 1)

Цанка Цанкова – Допустимо ли е припознаване на български гражданин от чужденец (Статия 2)

Гълъбина Петрова – Развитие на образованието и знанията за църковното право (Статия 3)

Иван Стоянов – Данък върху добавената стойност (Статия 4)

Георги Пенчев – Сближаване на българското с европейското противошумово законодателство (Статия 5)

Явор Бояджиев – Същност и значение на вината в наказателното право (Статия 6)

Ирина С. Цакова – Електронният подпис: правни въпроси (Статия 7)

ТЕМА НА ДЕНЯ

Димитър Костов – Войната в Ирак и международният правов ред (Статия 8)

ЕЗИКОВА КУЛТУРА НА ЮРИСТА

Нено Неновски – Езикови тревоги (Статия 9)

АРХИВ НА „ЮРИДИЧЕСКИ СВЯТ"

Сближаване на българското законодателство с правото на Европейския съюз (Статия 10)

ОТЗИВИ ЗА КНИГИ. НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Антония Ангелова – Закрила на основните социални права в държавите-членки на Европейския съюз. Сравнителноправно изследване (Статия 11)

Бисера Занкова – Централноевропейският университет в Будапеща – уникален академичен експеримент (Статия 12)

БИБЛИОГРАФИЯ

Маргарита Модева – Библиография на българската правна литература за 2000 година (Статия 13)