Приветствие на президента на Република България Георги Първанов към участниците в кръглата маса „Конституция, външна политика, дипломация“

VARIA

Михайлина Михайлова – Правото пред императива на глобализацията

Нено Неновски – Конституционна ревизия и конституционен съдебен контрол

Стефан Стойчев – Идеите на голизма за изпълнителната власт

Гълъбина Петрова – Отново за понятието „църковно право“

Явор Бояджиев – Вина и наказание при сложните престъпления

МНЕНИЕ

Асен Кантарджиев – Същност на правото

12 ЮЛИ 2003 Г. – 12 ГОДИНИ КОНСТИТУЦИЯ

Нено Неновски – Юлската конституция от 1991 г. – реална или формална?

ЧУЖДЕСТРАНЕН УЧЕН

Андраш Шайо – Трансформациите на парламента

ПРАКТИКА НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД

Снежана Начева – Размисли върху един фрагмент от мотивите на Решение № 3/2003 г. на Конституционния съд по к. д. № 22/2002 г.

Жасмина Донкова – Относно конституционосъобразността на Закона за вероизповеданията

ПРАКТИКА НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД

Васил Мръчков – Критичен преглед на практиката на Върховния касационен съд по трудови дела през 2002 г.

ПРАКТИКА НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

Красимира Средкова – Критичен преглед на практиката на Върховния административен съд по задължителното обществено осигуряване през 2002 г.

НАУЧЕН ЖИВОТ

Иван Кьосев – Кръгла маса на Българската асоциация по философия на правото и социална философия: право и политика – в търсене на баланс

Нено Неновски – Към въпроса за съотношението на правото и политиката

Веселин Паскалев – Един критерий за разграничаване на правото и политиката