-10%
7,00 лв.
7,78 лв.

Доставка в електронна форма.

Приветствие на президента на Република България Георги Първанов към участниците в кръглата маса „Конституция, външна политика, дипломация“ (Статия 1)

VARIA

Михайлина Михайлова – Правото пред императива на глобализацията (Статия 2)

Нено Неновски – Конституционна ревизия и конституционен съдебен контрол (Статия 3)

Стефан Стойчев – Идеите на голизма за изпълнителната власт (Статия 4)

Гълъбина Петрова – Отново за понятието „църковно право“ (Статия 5)

Явор Бояджиев – Вина и наказание при сложните престъпления (Статия 6)

МНЕНИЕ

Асен Кантарджиев – Същност на правото (Статия 7)

12 ЮЛИ 2003 Г. – 12 ГОДИНИ КОНСТИТУЦИЯ

Нено Неновски – Юлската конституция от 1991 г. – реална или формална? (Статия 8)

ЧУЖДЕСТРАНЕН УЧЕН

Андраш Шайо – Трансформациите на парламента (Статия 9)

ПРАКТИКА НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД

Снежана Начева – Размисли върху един фрагмент от мотивите на Решение № 3/2003 г. на Конституционния съд по к. д. № 22/2002 г. (Статия 10)

Жасмина Донкова – Относно конституционосъобразността на Закона за вероизповеданията (Статия 11)

ПРАКТИКА НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД

Васил Мръчков – Критичен преглед на практиката на Върховния касационен съд по трудови дела през 2002 г. (Статия 12)

ПРАКТИКА НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

Красимира Средкова – Критичен преглед на практиката на Върховния административен съд по задължителното обществено осигуряване през 2002 г. (Статия 13)

НАУЧЕН ЖИВОТ

Иван Кьосев – Кръгла маса на Българската асоциация по философия на правото и социална философия: право и политика – в търсене на баланс (Статия 14)

Нено Неновски – Към въпроса за съотношението на правото и политиката (Статия 15)

Веселин Паскалев – Един критерий за разграничаване на правото и политиката (Статия 16)