-10%
7,00 лв.
7,78 лв.

Доставка в електронна форма.

VARIA

Александър Драгиев – Общите принципи на правото в юриспруденцията на Международния съд на ООН (Статия 1)

Васил Мръчков – Колективното в трудовото право (Статия 2)

Нина Гевренова – Недържавен източник на трудовото право – понятие, характеристика и белези (Статия 3)

Райна Николова – Българското медийно законодателство в периода 1947 – 1991 г. (Статия 4)

ЧУЖДЕСТРАННИ УЧЕНИ

Григорий Василиевич – Осигуряване на придобитите права в социалната правова държава: конституционни гаранции, законодателство, практика (Статия 5)

Анри Русион – Митът за „Шестата Република“ (Статия 6)

ДИСКУСИЯ

Васил Янарлиев – За пълноценното използване на резултатите от оперативно-издирвателната дейност в наказателния процес (Статия 7)

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Цветанка Лозанова – Прилагане на международните договори за защита на правата на човека от Върховния административен съд в България (Статия 8)

БИБЛИОГРАФИЯ

Маргарита Модева – Библиография на българската правна литература за 2001-2002 г. (Статия 9)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Конституция на Френската република от 4 октомври 1958 г.