-10%

Юридически свят 2/2005

ISBN: 1311-3488
7,00 лв.
7,78 лв.
+

VARIA

Иво Христов – Правото като продукт на модерността (Статия 1)

Кино Лазаров – Производството по издаване на индивидуалните административни актове в проекта за Административнопроцесуален кодекс (Статия 2)

Мария Манолова – Държавният съвет в системата на държавното управление. Правно-историческо изследване (Статия 3)

Кристиан Таков – Персонална симулация – видове, хипотези, сравнения с други правни конструкции (Статия 4)

ЧУЖДЕСТРАНЕН УЧЕН

Юрген Базедоу – Относно глобализацията на правото (Статия 5)

В 39-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Васил Мръчков – Консултативният съвет по законодателството при 39-то Народно събрание (2001– 2005 г.) (Статия 6)

КРИТИЧЕН АНАЛИЗ НА ПРАКТИКАТА ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Васил Мръчков – Критичен преглед на практиката на Върховния касационен съд по трудови спорове през 2004 г. (Статия 7)

Красимира Средкова – Критичен преглед на практиката на Върховния административен съд по задължителното обществено осигуряване през 2004 г. (Статия 8)

Драгия Драгиев – Сдружението в практиката на Европейската комисия и на Комисията за защита на конкуренцията (Статия 9)

БИБЛИОГРАФИЯ

Маргарита Модева – Библиография на българската правна литература за 2002 г. (Статия 10)