Юридически свят 2/2005

ISBN: 1311-3488
Не е налично Добави в любими

VARIA

Иво Христов – Правото като продукт на модерността

Кино Лазаров – Производството по издаване на индивидуалните административни актове в проекта за Административнопроцесуален кодекс

Мария Манолова – Държавният съвет в системата на държавното управление. Правно-историческо изследване

Кристиан Таков – Персонална симулация – видове, хипотези, сравнения с други правни конструкции

ЧУЖДЕСТРАНЕН УЧЕН

Юрген Базедоу – Относно глобализацията на правото

В 39-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Васил Мръчков – Консултативният съвет по законодателството при 39-то Народно събрание (2001– 2005 г.)

КРИТИЧЕН АНАЛИЗ НА ПРАКТИКАТА ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Васил Мръчков – Критичен преглед на практиката на Върховния касационен съд по трудови спорове през 2004 г.

Красимира Средкова – Критичен преглед на практиката на Върховния административен съд по задължителното обществено осигуряване през 2004 г.

Драгия Драгиев – Сдружението в практиката на Европейската комисия и на Комисията за защита на конкуренцията

БИБЛИОГРАФИЯ

Маргарита Модева – Библиография на българската правна литература за 2002 г.