Юридически свят 1/2006

ISBN: 1311-3488

VARIA

Емилия Друмева – Индивидуалната правна закрила и конституционното правосъдие

Светла Атанасова – Временните разпоредби на шестия присъединителен договор на Европейския съюз – мост към пълноправно членство

Никола Манев – Новият Наказателно-процесуален кодекс възлага нови задачи на държавното обвинение

Маргарита Чинова – Съдията-следовател и досъдебната дейност по НПК на Франция

Вихър Кискинов – Обектът на правните нормативни изследвания

КРИТИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАКТИКАТА НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД

Цветанка Лозанова – Прилагане на международните договори за защита на правата на човека от Върховния касационен съд в България

БИБЛИОГРАФИЯ

Маргарита Модева – Библиография на българската правна литература за 2003 г.