-10%

Юридически свят 2/2006

ISBN: 1311-3488
7,00 лв.
7,78 лв.

Доставка в електронна форма.

VARIA

Димитър Михайлов – Валутно престъпление и квалифицирана контрабанда (Статия 1)

Александър Драгиев – Решаване на дело от Международния съд на ООН при отсъствие на някоя от страните му (Статия 2)

Боряна Мусева – Из лабиринта на международната компетентност по граждански и търговски дела (Статия 3)

Кирил Киров – Двадесет и пет години от подписването на Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки и петнадесет години от присъединяването на България към тази конвенция (Статия 4)

ИСТОРИЯ НА ПРАВОТО

Веселин Христов – Представителството: възникване и развитие (Кратки исторически и сравнителноправни бележки) (Статия 5)

Евгени Йочев – 110 г. от приемането на първия български наказателен закон (Статия 6)

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Васил Мръчков – Критичен преглед на практиката на Върховния касационен съд по трудови спорове през 2005 г. (Статия 7)

Красимира Средкова – Критичен преглед на практиката на Върховния административен съд по държавното обществено осигуряване през 2005 г. (Статия 8)