-10%

Юридически свят 1/2007

ISBN: 1311-3488
7,00 лв.
7,78 лв.

Доставка в електронна форма.

VARIA

Жасмин Попова – Въпроси на преюдициалното производство пред Съда на Европейските общности (Статия 1)

Александър Драгиев – Проверката на юрисдикциятана Международния съд на ООН – същност и процедура (Статия 2)

Красимира Средкова – Прилагане на международните трудовоправни норми – вътрешен и международен контрол (Статия 3)

Петър Бончовски – Противоречие с норми от обществен ред в производството по признаване на чуждестранни съдебни решения (Статия 4)

Райна Николова – Развитие на обществените електронни медии в Европа през XX век – историко-правен анализ (Статия 5)

ПРАКТИКА НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД

Васил Мръчков – Проблеми на съдебната власт в практиката на Конституционния съд (Статия 6)

БИБЛИОГРАФИЯ

Маргарита Модева – Библиография на българската правна литература за 2004 г. (Статия 7)