-10%

Юридически свят 2/2007

ISBN: 1311-3488
7,00 лв.
7,78 лв.

Доставка в електронна форма.

VARIA

Боряна Мусева – Връзка и взаимодействие между българското и европейското международно частно право (Статия 1)

Таня Йосифова – Общата правна рамка на електронната търговия в Европейската Общност (Директива 2000/31/ЕО) и разрешенията в българския Закон за електронната търговия (Статия 2)

Елена Тодорова – Система на съдебна защита на Европейския съюз (Статия 3)

Георги Пенчев – Предотвратяване и отстраняване на екологичните вреди по европейското право (Статия 4)

Райна Койчева – Наследствените пенсии в България от Освобождението до наши дни (правно-исторически анализ) (Статия 5)

ЧУЖДЕСТРАНЕН УЧЕН

Детлев Белинг – Църковно трудово право и църковна юрисдикция по трудови дела (Статия 6)

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Васил Мръчков – Критичен преглед на практиката на Върховния касационен съд по трудови спорове през 2006 г. (Статия 7)