-10%

Юридически свят 1/2011

ISBN: 1311-3488
7,00 лв.
7,78 лв.

Доставка в електронна форма.

Васил Мръчков - Конституционна защита на правото на платен годишен отпуск (Статия 1)

Александър Драгиев - Доказване и доказателствени средства в съдебния процес в международния съд на ООН (Статия 2)

Мария Кьосева - Критерии за определяне подсъдността на Върховния административен съд като първа инстанция (Статия 3)

Веселин Христов - Мнимо представителство и злоупотреба с представителна власт (Историческо и сравнителноправно изследване) (Статия 4)

Мария Вълканова - Характеристика на правото на откуп при договора за застраховка „Живот” в случай на смърт в полза на трето лице (Статия 5)

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Васил Янарлиев - Оперативно-издирвателното законодателство състояние, характеристики и насоки за усъвършенстване (Статия 6)

БИБЛИОГРАФИЯ

Маргарита Модева - Библиография на българската правна литература за 2008 г. (Статия 7)