-10%
7,00 лв.
7,78 лв.

Доставка в електронна форма.

VARIA

Емилия Друмева - Конституционноправни аспекти на свободата на събрания и на свободата на сдружаване (Статия 1)

Вихър Кискинов - Образуване на правни нормативни волеизявления (Статия 2)

Иван Георгиев - Принудителните медицински мерки в системата на българското наказателно право (Статия 3)

Янко Христов - Следи от византийското право в старобългарския цикъл разкази „Сказание за железния кръст“ (Статия 4)

ЧУЖДЕСТРАНЕН УЧЕН

Жан-Мишел Серве - Нормите на Международната организация на труда през ХХI век: легитимност, ефективност (Статия 5)

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Васил Мръчков - Критичен преглед на практиката на Върховния касационен съд по трудови спорове през 2010 г. (Статия 6)

Красимира Средкова - Критичен преглед на практиката на Върховния административен съд по държавното обществено осигуряване през 2009 г. (Статия 7)

БЕЛЕЖИТИ БЪЛГАРСКИ ЮРИСТИ

Красен Стойчев - Забележителен юбилей: сто години от рождението на академик Любен Василев (Статия 8)

Георги Петканов - Сто години от рождението на една забележителна личност (Статия 9)

Мария Mанолова - Сто години от рождението на професор Михаил Андреев (Статия 10)