-10%

Юридически свят 1/2013

ISBN: 1311-3488
7,00 лв.
7,78 лв.

Доставка в електронна форма.

VARIA

Росен Ташев - Относно принципа за непосредствено действие на разпоредбите на българската Конституция от 1991 г. (Статия 1)

Александър Драгиев – Приложимото право в съдебния процес в Международния съд на ООН (Статия 2)

Таня Йосифова - Правно положение на кредиторите по Павловия иск според френската и българската цивилистична доктрина (Статия 3)

Боряна Мусева - Споразумение за избор на съд по граждански и търговски спорове (Статия 4)

Мария Кьосева – Българският патриарх – представител на Българската православна църква – Българска патриаршия (Статия 5)

БИБЛИОГРАФИЯ

Маргарита Модева - Библиография на българската правна литература за 2010 и 2011 г. (Статия 6)