Юридически свят 1/2013

ISBN: 1311-3488

VARIA

Росен Ташев - Относно принципа за непосредствено действие на разпоредбите на българската Конституция от 1991 г.

Александър Драгиев – Приложимото право в съдебния процес в Международния съд на ООН

Таня Йосифова - Правно положение на кредиторите по Павловия иск според френската и българската цивилистична доктрина

Боряна Мусева - Споразумение за избор на съд по граждански и търговски спорове

Мария Кьосева – Българският патриарх – представител на Българската православна църква – Българска патриаршия

БИБЛИОГРАФИЯ

Маргарита Модева - Библиография на българската правна литература за 2010 и 2011 г.