-10%

Юридически свят 2/2013

ISBN: 1311-3488
7,00 лв.
7,78 лв.

Доставка в електронна форма.

VARIA

Красен Стойчев - Конституционно правосъдие и правораздаване (Статия 1)

Вихър Кискинов - Юридически модел на действие на правната система във виртуалната среда (Статия 2)

Евгени Йочев - Сто години Върховен административен съд (Статия 3)

Ярослава Генова - Извънсъдебни органи и процедури за разглеждане на трудови и осигурителни спорове (Статия 4)

ЧУЖДЕСТРАНЕН УЧЕН

Мария Маркуш - Проблеми на наказателния процес в Украйна в контекста на съвременната конституционна доктрина (Статия 5)

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Васил Мръчков - Преглед на практиката на Върховния касационен съд по трудови спорове през 2012 г. (Статия 6)