Ярослава Генова

Ярослава Генова e доцент по трудово и по осигурително право в Юридическия факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Доктор по право.